Bordro uygulamamız da iki yeni modülümüzü devreye aldık.

R16 - Toplu Hesap işleminde güncellemeler eklendi.,
R14 - Tahakkuk Sahaları, Eksaha Değeri ile Tutar değerinin atanabilmesi,
R13 - SGK işe giriş/çıkışve vizite web adres değişikliği düzenlemesi,
Kredi Modülü,
İcra Modülü,